Grupet Punuese për Integrim Europian

Spektri i detyrave për secilin Grup Punues përfshinë:


Grupet Punuese:

Ministrja Bekim Çollaku
Bekim Çollaku

KOSOVO IN UNESCO