Strukturat për Integrim Europian në Institucionet e Linjës

Administrata Tatimore e Kosovës  

Ekrem Hysenaj

+38138 545 282

ekrem.hysenaj@atk-ks.org

Agjencia Kosovare e Pronës

Xhevat Azemi

xhevat.azemi@kpaonline.org

 

Agjencia Kosovare e Privatizimit

Arlind Limani

arlind.limani@pak-ks.org

 

Agjencia Kundër Korrupsionit

Mentor Borovci

+38138 248 563

mentor.borovci@ks-gov.net

 

Blerim Kelmendi

+38138 200 39200

blerim.kelmendi@ks-gov.net

 

Agjencia për Barazi Gjinore, ZKM

Shqipe Krasniqi

+38138 200 14720

shqipe.krasniqi@ks-gov.net

 

Agjencioni Rregullativ i Telekomunikacionit

Ekrem Hoxha

ekrem.hoxha@art-ks.org

 

Agjencia e Ushqimit dhe Veterinës

Kujtim Uka

+38138 551 055

kujtim.uka@ks-gov.net

 

Banka Qendrore e Republikës së Kosovës

Bujar Abdullahu

bujarabdullahu@bqk-ks.org

 

Dogana e Kosovës

+38138 543 432

zana.batusha@dogana-ks.org

 

Bleta Jajaga

bleta.jajaga@dogana-ks.org

 

Enti i Statistikës së Kosovës

Vjosa Durmishi

+38138 235 545

vjosa.durmishi@ks-gov.net

 

Institucioni i Avokatit të Popullit

Faton Morina

+38138 501 401

fmorina@ombudspersonkosovo.org

 

Instituti Gjyqësor i Kosovës

Lavdim Krasniqi

+38138 512 069

lavdim.krasniqi@ks-gov.net

 

Këshilli Gjyqësor i Kosovës

Hasime Osmani

+38138 243 630

hasime.osmani@ks-gov.net

 

Komisioni për Ndihmë Juridike

Drita Rexhepi

drita.rexhepi@ks-gov.net

 

Komisioni Kosovar i Konkurrencës

Osman Ejupi

osman.ejupi@ks-gov.net

 

Komisioni i Pavarur Gjyqësor dhe Prokurorial

Vlora Pacolli

vlora.pacolli@ijpc-ko.org

 

Komisioni i Pavarur i Mediave

Naile Krasniqi

naile.krasniqi@imc-ko.org

 

Komisioni Qendror i Zgjedhjeve

Alban Muriqi

alban.muriqi@ks-gov.net

 

Komisioni Rregullativ i Prokurimit Publik

Migjen Selmani

migjen.selmani@ks-gov.net

 

Komunat (MAPL)

Drin Haraqia

+38138 200 35010

drin.haraqia@ks-gov.net

 

KOSTT

Labinot Gashi

labinot.gashi@kosst.com

 

Kuvendi i Republikë së Kosovës

Arben Loshi

arben.i.loshi@ks-gov.net

 

Ministria e Administratës Publike

 

Mërgim Lushtaku

+381 (0) 38 200 30 323

mergim.lushtaku@ks-gov.net

 

Fatos Mustafa
+381 (0) 38 200 30 924
fatos.mustafa@rks-gov.net

 

Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal

Besim Kamberaj

+38138 200 35010

besim.kamberaj@ks-gov.net

 

Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë

Kushtrim Bajrami

+38138 200 21029

Kushtrim.bajrami@ks-gov.net

 

Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural

Sebahate Haradinaj

Sebahate.haradinaj@ks-gov.net

381 0 38 211 125

 

Agron Bërdyna

agron.berdyna@ks-gov.net

30 211 125 ose 38 610

 

Ministria e Drejtësisë

Lulzim Beqiri

+38138 200 18092

lulzim.beqiri@ks-gov.net

 

Ministria e Ekonomisë dhe Financave

Rexhep Vasolli

+38138 200 34 305

rvasolli@mfe-ks.org

 

Arta Vllasaliu

avllasaliu@mfe-ks.org

 

Vera Rexhepi

vrexhepi@mfe-ks.org

 

Ministria e Energjisë dhe Minierave

Shk;lzen Kuqi

+38138 200 21534

shkelzen.kuqi@ks-gov.net

 

Luan Morina

luan.morina@ks-gov.net

 

Ministria e Komuniteteve dhe Kthimit

Vedat Maxhuni

+38138 200 16548

vedat.maxhuni@ks-gov.net

 

Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sporteve

Burim Leci

+38138 200 22529

burim.leci@ks-gov.net

 

Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor

Hazbije Krasniqi

+38138 200 32300

hazbije.krasniqi@ks-gov.net

 

Miradije Asllanaj

miradije.asllanaj@ks-gov.net

 

Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale

Fatlinda Nitaj

+38138 200 26100

Fatlinda.nitaj@ks-gov.net

 

Ministria e Punëve të Brendshme

Teuta Ramiqi

+38138 200 19033

teuta.ramiqi@ks-gov.net

 

Ministria e Punëve të Jashtme

Ilfete Çeku

+38138 200 11035

Ilfete.ceku@ks-gov.net

 

Ministria e Shëndetësisë

Diana Pacolli

+38138 200 224071

diana.pacoll@ks-gov.net

 

Mentor Sadiku

mentor.sadiku@ks-gov.net

 

Ministria e Transportit dhe Postë-Telekomunikacionit

Lulzim Rama

+38138 200 28586

lulzim.rama@ks-gov.net

 

Arita Panxha

arita.panxha@ks-gov.net

 

Ministria e Tregtisë dhe Industrisë

Arton Muçaj

+38138 200 36529

arton.mucaj@ks-gov.net

 

Blerta Ibraj

blerta.ibraj@ks-gov.net

 

Organi Shqyrtues i Prokurimit

Sabrije Bullatovci

+38138 200 10 028

sabrije.bullatovci@ks-gov.net

 

Presidenca

Shqipe Mjekiqi

 

Prokuroria e Shtetit

Ismet Kabashi

+38138 200 18364

 

Zyra e Auditorit të Përgjithshëm

Ilire Daija

+38138 2535121

 

Zyra e Kryeministrit

Elbasan Morina

+38138 200 14076

 

Zyra e Rregullatorit të Energjisë

Afrim Ajvazi

aajvazi@ero-ks.org

 

Zyra Rregullative për Ujëra dhe Mbeturina

Mejreme Cernobregu

+38138 249 165 113

mejreme.cernobregu@wwro-ks.org

 

 

 

 

Ministrja Bekim Çollaku
Bekim Çollaku

KOSOVO IN UNESCO