Bratimljenje (Twinning)

Partnerski Programi (Twinning)


Partnerski programi predstavljaju pomoć koja se pruža zemljama korisnicama u razvoju moderne i efikasne administracije, sa strukturom, ljudskim resursima i rukovodećim veštinama, koji su potrebni za ostvarivanje Evropskih standarda i Acquis Communautaire.
 
U procesu Evropskih integracija, administracijama zemalja potencijalnih kandidata pruža se uglavnom tehnička pomoć, a partnerski programi se smatraju najuspešnijim instrumentom u tom pravcu. Kao rezultat toga, zajednički programi se pružaju u formi pomoći, konkretno u fazama koje su predviđene u procesu Evropskih integracija. Kao posledica toga, sa napredovanjem Kosova u Evropskim integracijama, partnerski programi se obezbeđuju u vidu šire pomoći, tako da imaju uticaj na veći broj institucija. Osim toga, partnerski programi omogućavaju veliku korist time što približuju javne administracije iz različitih delova Evrope, pružaju mogućnost za razmenu iskustava, za rešavanje problema i širenje perspektiva u pogledu pitanja od zajedničkog interesa.
 
U zavisnosti od ciljeva svakog od partnerskih projekata, ova vrsta pomoći može da pomogne u definisanju funkcionisanja institucija u okviru procesa Evropskih integracija, može da pomogne institucijama kroz procenu smetnji obavljanju njihovih funkcija, kao i kroz pomoć u njihovom rukovođenju. Ovo se realizuje kroz iskustvo koje partnerske institucije koje učestvuju u partnerskim projektima donose iz svojih zemalja, kao i iskustvo iz zemalja koje su integrisane u EU u poslednjoj deceniji.


Struktura partnerskih projekata


Rukovodilac projekta (PL)
rukovodi sprovođenjem partnerskog projekta.

Rezidentni savetnik za partnerske projekte (RTA) je član javnih službi iz administracije zemlje članice EU, koji je delegiran u zemlji korisnici za period od najmanje godinu dana u okviru partnerskog projekta.
 
Partnerski ugovor predstavlja ugovorni sporazum za partnerski projekat, zajedno sa planom rada i standardnim aneksima.
 
Nacionalne tačke kontakta sa partnerom su zvaničnici/javni službenici iz zemlje članice EU i iz zemlje korisnice koji obavljaju funkciju osoba za kontakt u pogledu svih aktivnosti partnerskog projekta. Njihov zadatak uključuje komunikaciju, međusobno povezivanje i olakšavanje aktivnosti povezanih sa partnerskim projektom.


Partnerski projekat „Podrška Ministarstvu za Evropske Integracije ”

Partnerski projekat „Podrška Ministarstvu za Evropske Integracije ” je projekat koji finansira Evropska Komisija, a realizuju ga Holandija i Ujedinjeno Kraljvestvo, koji za cilj ima administrativnu podršku Republici Kosovo u procesu Evropskih integracija.
 


Dva glavna cilja ovog partnerskog projekta su:

Ministarka Bekim Çollaku
Bekim Çollaku

KOSOVO IN UNESCO