Generalni sekretar

Demush ShashaGeneralni sekretar

G. Demush Shasha je imenovan kao Generalni Sekretar Ministarstva Evropskih Integracija Republike Kosova 9-og Novembra 2011 godine.

G. Shasha je od 2007 godine imao razne vodeće pozicije u okviru Agencije za Evropsku Integraciju i sada Ministarstva Evropskih Integracija. Među ostalog, on je bio Direktor Departamenta za Upravljanje Procesom Stabilizacije i Pridruživanja i Šef Kancelarije Generalnog Sekretara.

G.  Shasha je dobitnik stipendije Programa Mladih Profesionalaca (Young Cell Scheme Scholarship). On je dobio diplomu Bachelor u  administriranju biznisa pri Fakultetu Primenjenih Nauka u Biznisu – Peć i Master pri Evropskom Koledžu Parme - Italija. Isto tako pohađao je niz stručnih specijalizacija u poznatim međunarodnim centrima kao što su: Holandski institut za međunarodne odnose Cligendeal, Centar za Demokratsku Kontrolu Oružanih Snaga u Ženevi, itd.


Kao Generalni Sekretar Ministarstva Evropskih Integracija, g Shasha ima sledeće odgovornosti:

1.Koordinacija procesa dijaloga Stabilizacije i Pridruživanja između Kosova i EU;
2.Koordinacija Akcionog Plana Evropskog Partnerstva i usklaivanje nacionalnog zakonodavstva sa zakonodavstvom EU (acquis);
3.Koordinacija inostrane asistencije;
4.Opšte administriranje i upravljanje ministarstva;
5.Pružanje potrebnih uputstva, tačnih, stručnih i nepristrasnih saveta o organu iznad njega.


G. Shasha je isto tako Nacionalni Koordinator Instrumenta Pred Pristupanja (NIPAC). Na ovoj funkciji  on ima sledeće odgovornosti:


1.Da obezbedi partnerstvo između  Evropske komisije i Kosova obezbedjujuci blisku vezu između opšteg procesa učlanjena  i korišćenja pomoći u okviru IPA-a;
2.Da obezbedi:

  • koherenciji i koordinaciji ponuđenih programa od strane IPA-a;
  • godišnje programiranje asistencije tranzicije i izgradnju institucija na nacionalnom nivou;
  • koordinaciju učestvovanja zemlje u odgovarajućim među-graničnim programima, sa državama članicama i drugim dobitničkim zemljama, kao i u tranzicionim, medju-regionalnim i drugim instrumentima Zajednice.

 

3. Da izradi i nakon razmatranja od strane Komiteta za nadgledanje IPA, podnese godišnje i finalne izveštaje o implementaciji IPA na Kosovu pri Evropskoj komisiji.

Takođe, g. Shasha je ko-Sekretar Saveta Ministara za Evropske Integracije i Sekretar Radnog Komiteta za Evropske Integracije.

Ministarka Bekim Çollaku
Bekim Çollaku

KOSOVO IN UNESCO