Kosovo

Republika KosovaKosovo je nezavisna država proizašla iz raspada Jugoslavije. Status Kosova je bio gotovo ekvivalentan statusu republika na osnovu Ustava Socijalisticke Federativne Republike Jugoslavije iz 1974. godine. Pod rukovodstvom Slobodana Miloševica, Srbija je uvela novi Ustav 1989. godine kojim je nelegalno ukinut status Kosova kao autonomne pokrajine u Jugoslaviji. Lideri Albanaca sa Kosova su odgovorili 1991. godine organizujuci referendum kojim je proglašena nezavisnost Kosova. više
Kosovska privredaPrivreda Kosova je mlada i dinamicna ekonomija. Njena osnova preobrazila se sa centralizovane i dirigovane privrede u otvorenu tržišnu privredu. Sadašnji cilj nam je povecanje konkurentnosti naše privrede, povecanje njene sposobnosti izvoza u cilju smanjenja spoljnotrgovinskog deficita koji Kosovo trenutno ima. više
Investicije na KosovuRazlozi zbog kojih treba investirati na Kosovu – Koristi za potencijalne strane i domace investitore. Neke od koristi kada investirate na Kosovu su: niski porezi, obilje resursa i povoljno poslovno okruženje.više
Kulturna baština Sa svojim vrednostima kulturnog nasleđa Kosovo jeste i ostaće veoma privlačna zemlja, otvorena za sve. Materijalna baština na Kosovu stvarana je u vremena drevnih civilizacija, a zatim i u novija vremena, od kojih smo nasledili bogato kulturno blago, i ona čini deo svetske kulturne baštine. Ovo bogato nasleđe koji se može naći na svakom delu Kosova, u parkovima i na arheološkim nalazištima, u prirodnim parkovima, umetničkim galerijama, fotografskim i filmskim arhivama, u utvrđenjima i kulama, u verskim spomenicima i stambenim objektima, na tesnim ulicama popločanim kaldrmom, u fontanama i u svim njegovim muzejima.više
Ministarka Bekim Çollaku
Bekim Çollaku

KOSOVO IN UNESCO