Marrdhënia KS-BE

Decembar 2015Vlada Republike Kosovo usvaja Nacionalni program za sprovođenje SSP-a.
Novembar 2015Skupština Republike Kosovo ratifikuje Sporazum o stabilizaciji-pridruživanju;
Oktobar 2015Vlada Republike Kosova usvaja Sporazum o stabilizaciji-pridruživanju;
Oktobar 2015Republika Kosovo i Evropska Unija potpišu Sporazum o stabilizaciji-pridruživanju, u Strazburu;
Juli 2014Usvaja se SSP u načelu od strane Glavnih pregovarača, njegovim pokretanjem, u Briselu;
Maj 2014Održava se završni sastanak Glavnih pregovarača o SSP-u, u Prištini;
Mart 2014Održava se peti krug pregovora o SSP-u (sa fokusom na poglavlje II, o političkom dijalogu) i oni se zaključuju;
Februar 2014Održava se četvrti krug pregovora o SSP-u;
Decembar 2013Održava se treći krug pregovora o SSP-u;
Novembar 2013Održava se drugi krug pregovora o SSP-u, gde se zaključuju pregovori o poglavljima IV, V i VI, i otvaraju se pregovori o poglavljima I, III, VII, VIII , IX i X;
Oktobar 2013Počinju pregovori između Kosova i EU o SSP-u. U prvom krugu pregovara se o poglavljima IV, V i VI;
Juni 2013Kosovo postaje član Razvojne banke Saveta Evrope;
Juni 2013Kosovo potpisuje okvirni sporazum sa Evropskom bankom za investicije.
April 2013EK objavljuje izveštaj o nadgledanju za sprovođenje kratkoročnih zahteva Studije izvodljivosti za SSP, kojim se potvrđuje da je Kosovo ispunilo sve kratkoročne kriterijume za početak pregovora o SSP-u;
Februar 2013EK objavljuje prvi izveštaj o oceni o sprovođenju Vodiča za liberalizaciju viza;
Decembar 2012Savet EU-a usvaja predlog Komisije za početak pregovora za SSP sa Kosovom;
Septembar 2012Kosovo podnosi EK-u prvi izveštaj o spremnosti ispunjavanja kriterijuma Vodiča za liberalizaciju viza;
Jun 2012EK podnosi Kosovu Vodič za liberalizaciju viza;
Jun 2012Vlada Kosova podnosi Studiju izvodljivosti EK-u za SSP;
Maj 2012EK i Kosovo počeli Strukturiran dijalog o Vladavini prava;
Maj 2012Po prijemu upitnika za Studiju izvodljivosti o SSP-u, Vlada Kosova je počela sa pripremom izveštaja za Studiju izvodljivosti;
Oktobar 2011Evropska Komisija, preko Izveštaja o napretku, preporučuje pokretanje Studije izvodljivosti za Sporazum o stabilizacijipridruživanju (SSP) sa Kosovom;
Septembar 2011Ministarka Çitaku i Ministarka Albanije za Evropske integracija, gdja Majlinda Bregu, potpisale su u Prizrenu zajednički projekat KosovoAlbanija o Prekograničnoj saradnji (PGS) u okviru druge komponente Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA).Za više pogledaj u: http://mei-ks.net/sq/kosova-i-be-180#sthash.hnA5syaK.dpuf
Septembar 2011Ministarka Çitaku posetila London da bi diskutovala Evropsku perspektivu i proces u kojem Kosovo prolazi ka Evropskoj integraciji
 Sastanci su vođeni sa visokim zvaničnicima Velike Britanije, g. David Lidington, Ministar za Evropu, g. Andrew Mitchell, Direktor za Olimpijske i pre-olimpijske igre, g. Simon Manley, Direktor za Evropu, g. Steven O'Brian, Stalni sekretar u Odeljenju za međunarodni razvoj, g. Daniel Fearn, g. Ian Cliff i g. David Riley, kao i drugi sastanci sa visokim državnim zvaničnicima u Ujedinjeno Kraljestvo.
 Dok u Chatham House, u Londonu održan je okrugli sto na temu - “Evropska perspektiva Kosova”. O odnosima između Kosova i Evropske Unije kao i mestu Kosova u Evropi govorila je Ministarka Çitaku
Septembar 2011Ministarka Çitaku podnosi g. Khaldoun Sinno, v.d. Šefa kancelarije za vezu Evropske Komisije na Kosovu, drugi doprinos (input) po redu, vlasti Republike Kosovo o Izveštaju napretka 2011. za Kosovo, gde su sažeta najvažnija dostignuća u rešavanju izazova iz prošlog Izveštaja o napretku.
Avgust 2011Ministarstvo za Evropske integracije i Kancelarija za vezu Evropske Komisije na Kosovu pokreću ciklus programiranja nacionalnog dela Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA) 2012.
Juli 2011U Skoplje potpisan zajednički projekat KosovoMakedonija za Prekograničnu saradnju (PGS) u okviru druge komponente Instrumenta za pretprisutpnu pomoć (IPA).
Juli 2011U Prištini održan drugi sastanak po redu Zajedničkog odbora za praćenje pomoći EU-a za Kosovo.
Juli 2011U Prištini održan drugi po redu Plenarni sastanak dijaloga procesa za stabilizacijupridruživanje između vlasti Republike Kosova i Evropske Komisije, gde su diskutovana dostignuća od objavljivanja Izveštaja o napretku 2010. o Kosovu i utvrđeni prioriteti Evropske agende za naredni period.
Jun 2011Vlada Republike Kosova je usvojila Uredbu br. 04/2011 za Koordinaciju donatora, koja utvrđuje domaće institucionalne strukture u ovoj oblasti i njihove odgovornosti.
Jun 2011U Prištini održan drugi sastanak po redu Pododbora za ekonomiju, finansije i statistike u okviru Dijaloga procesa za stabilizaciju - pridruživanje.
Maj 2011U Briselu održan drugi sastanak po redu Pododbora za trgovinu, industriju, carine i poreze u okviru Dijaloga procesa za stabilizaciju - pridruživanje.
Maj 2011U Prištini održan drugi sastanak po redu Pododbora za Inovacije, ljudske resurse, socijalne politike i informaciono društvo u okviru Dijaloga procesa za stabilizaciju - pridruživanje.
Maj 2011Ministarka Çitaku podnosi g. Khaldoun Sinno, v.d. Šefa Kancelarije za vezu Evropske Komisije na Kosovu, prvi doprinos (input) vlasti Republike Kosova za Izveštaj o napretku 2011. za Kosovo, gde su sažeta najvažnija dostignuća u rešavanju izazova iz prošlog Izveštaja o napretku.
April 2011U Briselu održan drugi sastanak po redu Pododbora za unutrašnje tržište, konkurenciju, zaštitu zdravlja i potrošača u okviru Dijaloga procesa o stabilizaciji-pridruživanju.
Mart 2011Vlada Republike Kosova usvojila je Uredbu br. 01/2011 o Odeljenjima za Evropsku integraciju i koordinaciju politika u okviru ministarstava.
Mart 2011U Prištini održan drugi sastanak po redu za Transport, životnu sredinu, energiju i ruralni razvoj u okviru Dijaloga procesa za stabilizaciju - pridruživanje.
Mart 2011U Prištini održan drugi sastanak po redu za poljoprivredu, ruralni razvoj, ribolov, šumarstvo i bezbednost hrane u okviru Dijaloga procesa za stabilizaciju - pridruživanje.
Mart 2011Premijer Thaçi i Šef Kancelarije za vezu Evropske Komisije na Kosovu, g. Renzo Davidi, potpisuju u Prištini Godišnji program 2010 Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA), finansijski paket koji dostiže vrednost od ukupno €63,9 miliona.
Februar 2011U Prištini održan drugi sastanak po redu Pododbora za pravdu, slobodu i bezbednost u okviru Dijaloga procesa za stabilizaciju i pridruživanje.
Februar 2011Zamenik-Generalnog Direktora za proširenje Evropske Komisije, g. Stefano Sannino je posetio Prištinu. G. Sannino se sastao sa predstavnicima Vlade Kosova, političkim liderima, predstavnicima civilnog društva i međunarodnim predstavnicima uključenih u procesu Kosova ka integraciji u EU. On je ohrabrio političke i vladine lidere da podrže Evropsku agendu i reforme kao jedan visok kratkoročan, srednjoročan i dugoročan prioritet, za budućnost zemlje.
Oktobar 2010pokreće se za korišćenje Platforma za upravljanje strane pomoći (Aid Management Platform). Platforma za upravljanje strane pomoći (-AMP) je jedan onlajn sistem za upravljanje strane pomoći, odnosno projekata, programa kao i drugih modaliteta pomoći od strane donatora.
Septembar 2010Ministarstvo za Evropske Integracije i Kancelarija za vezu Evropske Komisije na Kosovu pokreću ciklus programiranja nacionalnog dela Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA) 2010.
Avgust 2010Poseta Ministra spoljnih poslova Nemačke g. Guido Westerwelle, posećuje Prištinu da bi se sastao sa visokim državnim zvaničnicima Republike Kosova, kao i sa međunarodnim predstavnicima na Kosovu.
Jul 2010U Prištini je održan prvi godišnji plenarni sastanak DPSP.
Jul 2010Kosovo je revidiralo i usvojilo nove prioritete u svom Akcionom planu za evropsko partnerstvo.
Jul 2010Delegacija Evropske komisije obavila je misiju za utvrđivanje činjenica.
Jul 2010Evropski parlament usvojio je rezoluciju kojom poziva sve zemlje članice da priznaju Kosovo.
Jun 2010Usvojen je peti Akcioni plan za sprovođenje evropskog partnerstva.
Jun 2010Sastanak na visokom nivou EUZapadni Balkan, održan je u Sarajevu, Bosna i Hercegovina.
Maj 2010Vlada Kosova poslala je odgovore na upitnik Evropskoj komisiji.
April 2010Evropska komisija je poslala upitnik u svetlu priprema trgovinskog sporazuma EUKosovo.
April 2010Osnovano je Ministarstvo za evropske integracije.
Mart 2010Samit Evropska unijaZapadni Balkan, održan je na Brdu, Slovenija.
Februar 2010Visoki predstavnik Evropske unije za spoljne poslove i bezbednosnu politiku, baronesa Ketrin Ešton obavila je zvaničnu posetu Republici Kosovo.
Novembar 2009Vlada Kosova usvojila je 10 strateških prioriteta za evropske integracije.
October 2009 Uspostavljen je Dijalog o procesu stabilizacije i pridruživanja (DPSP).
Octobar 2009Evropska komisija predlaže iniciranje procesa liberalizacije viznog režima za Kosovo i pregovore o trgovinskom sporazumu EU - Kosovo.
Octobar 2009Evropska komisija je objavila svoj peti Izveštaj o napretku za Kosovo, studiju u kojoj se ispituju sredstva za dalji politički i društvenoekonomski razvoj Kosova u skladu sa evropskom perspektivom Kosova i Strategiju proširenja 2010.
Jul 2009Usvojen je četvrti Akcioni plan za sprovođenje evropskog partnerstva.
Jul 2009Visoki predstavnik EU za zajedničku spoljnu i bezbednosnu politiku Havijer Solana obavio je zvaničnu posetu Republici Kosovo.
April 2009Drugi međuparlamentarni sastanak između Evropskog parlamenta i Skupštine Kosova.
Mart 2009Neformalni sastanak (Gimnič) ministara spoljnih poslova država članica EU i zemalja Zapadnog Balkana održan je u dvorcu Hluboka, Češka Republika.
Februar 2009Skupština Republike Kosovo je usvojila Rezoluciju o prioritetima i strategijama Kosova za integraciju u Evropsku uniju.
Novembar 2008Evropska komisija je objavila četvrti Izveštaj o napretku za Kosovo i Strategiju proširenja 2009.
Octobar 2008Evropski komesar za proširenje Oli Ren obavio je službenu posetu Republici Kosovo.
Octobar 2008Centar za koordinaciju donatora i Agencija za evropske integracije su spojene i osnovana je Agencija za koordinaciju razvoja i evropske integracije.
Jul 2008Osnovane su nove vladine strukture za evropske integracije.
Jul 2008Usvojen je treći Akcioni plan za sprovođenje Evropskog partnerstva.
Jul 2008Evropska komisija bila je domaćin Donatorske konferencije za Kosovo.
Jun 2008Evropski Savet podseća na ’spremnost EU da pomogne ekonomski i politički razvoj Kosova kroz jasnu evropsku perspektivu, u skladu sa evropskom perspektivom regiona'.
Jun 2008Ustav Kosova stupio je na snagu.
Maj 2008Prvi međuparlamentarni sastanak između Evropskog parlamenta i Skupštine Kosova.
April 2008Kosovo je usvojilo Plan za evropske integracije 2008-2010.
Mart 2008Neformalni sastanak ministara spoljnih poslova zemalja članica EU i zemalja Zapadnog Balkana, održan je na Brdu, Slovenija.
Mart 2008Objavljeno je Saopštenje Evropske komisije “Zapadni Balkan: Unapređenje evropske perspektive ”.
Februar 2008Savet za regionalnu saradnju je naslednik Pakta stabilnosti za jugoistočnu Evropu.
Februar 2008Savet je usvojio treće Evropsko partnerstvo za Kosovo.
Februar 2008Savet Evropske unije usvojio je Zajedničku akciju o Misiji vladavine prava Evropske unije na Kosovu, EULEX KOSOVO. On je posle toga osnovao Kancelariju specijalnog predstavnika Evropske unije.
Februar 2008Savet Evropske unije dobio je notu o rezoluciji o proglašenju nezavisnosti Kosova i izdao saopštenje da će zemlje članice odlučiti, u skladu sa nacionalnom praksom i međunarodnim pravom, o svojim odnosima sa Kosovom. On naglašava uverenje EU da Kosovo predstavlja slučaj sui generis.
Februar 2008Skupština Kosova usvojila je rezoluciju o proglašenju nezavisnosti Kosova.
Januar 2008Skupština Kosova je osnovala Odbor za evropske integracije.
Decembar 2007Evropski savet je potvrdio spremnost EU da pomogne ekonomski i politički razvoj Kosova kroz jasnu evropsku perspektivu u skladu sa evropskom perspektivom regiona.
Decembar 2007U Lisabonu su potpisani Sporazum o reformama i Sporazum o funkcionisanju EU.
Novembar 2007Evropska komisija je objavila svoj treći izveštaj o napretku za Kosovo i Strategiju proširenja 2008.
Februar 2007Politički forum Evropska unijaZapadni Balkan u Briselu, Belgija.
Novembar 2006Evropska komisija je usvojila drugi izveštaj o napretku za Kosovo i Strategiju EU za proširenje i Glavne izazove 2007.
Avgust 2006Usvojen je drugi Akcioni plan za sprovođenje Evropskog partnerstva.
Jul 2006Savet Evropske unije osnovao je Instrument za pomoć u predpridruživanju (IPA).
Jun 2006Četvrti neformalni međuparlamentarni sastanak između Evropskog parlamenta i Skupštine Kosova.
Maj 2006Kancelariju za evropske integracije nasleđuje Agencija za evropske integracije.
Mart 2006Forum Evropska unijaZapadni Balkan u Salcburgu.
Januar 2006Savet je usvojio drugo Evropsko partnerstvo za Kosovo.
Novembar 2005Evropska komisija objavila je svoj prvi izveštaj o napretku za Kosovo i dokument o Strategiji proširenja.
Jun 2005Treći neformalni međuparlamentarni sastanak između Evropskog parlamenta i Skupštine Kosova.
April 2005Komisija je usvojila Saopštenje Savetu i Evropskom parlamentu o „Evropskoj budućnosti za Kosovo ".
Februar 2005Po prvi put su organizovane namenske radionice za sektor PSP o energiji i ekonomiji.
Januar 2005Usvojen je prvi Akcioni plan za sprovođenje Evropskog partnerstva.
Septembar 2004Otvorena je Kancelarija za vezu Evropske komisije na Kosovu.
Avgust 2004Osnovana je Kancelarija za evropske integracije pri Kabinetu premijera.
Jun 2004Savet je usvojio prvo Evropsko partnerstvo za Kosovo.
Mart 2004Drugi neformalni međuparlamentarni sastanak između Evropskog parlamenta i Skupštine Kosova.
Jun 2003Samit Evropska unijaZapadni Balkan u Solunu, Grčka.
Decembar 2002Prvi neformalni međuparlamentarni sastanak između Evropskog parlamenta i Skupštine Kosova.
November 2002Uveden je Mehanizam praćenja procesa stabilizacije i pridruživanja (MPS).
December 2000Savet je usvojio Uredbu 2666/2000 o Pomoći Unije za rekonstrukciju, razvoj i stabilizacijuCARDS.
Novembar 2000Samit Evropska unijaZapadni Balkan u Zagrebu, Hrvatska. Pokrenut je Proces stabilizacije i pridruživanja (PSP).
Septembar 2000Odobrene su autonomne trgovinske mere EUKosovo.
Jun 2000Samit Evropskog samita je u junu 2000. godine prihvatio je da su sve zemlje Zapadnog Balkana potencijalni kandidati za članstvo u Evropskoj uniji.
Februar 2000Osnovana je Evropska agencija za rekonstrukciju.
Jun 1999EU predvodi Stub IV UNMIK-a: Rekonstrukcija i ekonomski razvoj.
Jun 1999Pakt stabilnosti za jugoistočnu Evropu osnovan je u Kelnu, Nemačka.
Ministarka Bekim Çollaku
Bekim Çollaku

KOSOVO IN UNESCO