TAIEX

Tehnička pomoć i razmena informacija (TAIEX) je instrument Generalnog Direktorata Evropske Komisije za Proširenje. TAIEX pomaže balkanskim zemljama u vezi sa usklađivanjem zakona, primenom i korišćenjem zakona EU. Usluge u okviru ovog instrumenta pružaju se na zahteva i one obuhvataju koordinaciju i istovremeni ekspertski doprinos u rešavanju problema što je brže moguće.


Kakve usluge pruža TAIEX?
TAIEX pruža tehničku pomoć i savete u vezi transpozicije propisa EU u domaće zakonodavstvo zemalja korisnica i generalno za administraciju, kao i u vezi sprovođenja i ostajanja na snazi tih propisa. Osim ovoga, TAIEX pruža i sledeće usluge:


Ko su korisnici pomoći TAIEX-a?
Među korisnicima TAIEX-a su: javni i privatni sektor, koji se bave aktivnostima transporta, sprovođenja i održavanja na snazi zakona EU.


 
Glavne grupe su:

 
TAIEX ima mandat da pruža pomoć sledećim zemljama korisnicama:


- Hrvatska, Bivša Jugoslovenska Republika Makedonija i Turska;
- Albanija, Bosna i Hercegovina, Kosovo, Crna Gora i Srbija;
- Alžir, Jermenija, Azerbejdžan, Belorusija, Egipat, Gruzija, Izrael, Jordan, Liban, Libija, Moldavija, Maroko, Palestinska Uprava, Sirija, Tunis, Ukrajina i Rusija.
 
Nove zemlje članice EU i dalje koriste usluge TAIEX-a još godinu dana posle učlanjivanja u EU.
TAIEX ne pruža usluge običnim građanima ili privatnim kompanijama.
 

TAIEX presentation

Ministarka Bekim Çollaku
Bekim Çollaku

KOSOVO IN UNESCO