Ministarka Ahmetaj dočekala je na sastanku poslanike Nemačkog parlamenta

Priština, 25. maj 2017 – Ministarka za evropske integracije, Mimoza Ahmetaj dočekala je na sastanku članove parlamenta Baden-Württemberg s kojima je diskutovala o zadnjim razvojima na Kosovu i u regionu u okviru procesa evropske integracije.

Ovom prilikom ministarka Ahmetaj u kratko je obavestila prisutne o trenutnim razvojima na Kosovu, o evropskog agendi kao i o bilateralnoj saradnji među naše dve zemlje.

Ministarka Ahmetaj rekla je da: ”Na Kosovu postoji jedan međupartijski konsenzus, i podrška na nacionalnom nivou o procesu evropske integracije Kosova. Ovaj binom je doprineo daljem pomaku u ključnim procesima jer evropska integracija se tiče svih oblasti jednog društva i države. D0ok za unapređenje Kosova u evropskoj agendi potrebna je neprekidna međunarodna podrška i to pogotovo Nemačke kao prijateljska zemlja Kosova. Doprinos Nemačke u izgradnji institucionalnih kapaciteta za upravljanje procesa evropske integracije je potreban i kao takav treba da se nastavi i ubuduće. Narod Kosova je zahvalan narodu Nemačke na neprekidnom doprinosu. ”, rekla je među ostalom ministarka Ahmetaj.

Isto tako, tokom sastanka diskutovalo se o ključnim pitanjima evropske agende koje čekaju novu vladu, a koje su: ratifikacija demarkacije sa Crnom Gorom, i beskompromisni nastavak borbe protiv kriminala i korupcije.

S njihove strane, poslanici parlamenta Baden-Württemberg pokazali su veliko zainteresovanje o planovima za ekonomski razvoj zemlje, smanjenju nezaposlenosti, zdravstvenim uslugama, kao i za ostale razvoje u regionu.

Isto tako, tema od interesa za njih je bila i doprinos nemačkog vojnog kontingenta, u okviru KFOR-a, za očuvanje mira i stabilnosti na Kosovu.

Među njihovim konstatacijama bio je i ekonomski rast države, koji je ključ opšteg razvoja zemlje, ekonomije, obrazovanja, politike i demokratije.

Ministarka Bekim Çollaku
Bekim Çollaku

KOSOVO IN UNESCO