Ministarka Ahmetaj otvorila je regionalni seminar Evropska unija i Zapadni Balkan održanog u Severnoj Mitrovici

Severna Mitrovica, 20. jun 2017 – Ministarka evropskih integracija Mimoza Ahemtaj, učestvovala je na regionalnom seminaru sa temom Evropska unija i Zapadni Balkan: Zajednička budućnost, u organizaciji KFO-a i u saradnji sa drugim organizacijama Civilnog društva iz Severne Mitrovice.

U uvodnom izlaganju, ministarka Ahmetaj je naglasila da su evropske integracije jedan proces koji se karakteriše dubokim, složenim i teškim reformama. Međutim, to je najbolji način kroz koji možemo ostvariti napredak u poboljšanju životnog standarda za sve građane. U tom smislu, Republika Kosovo ima veliku prednost pošto proces evropskih integracija nastavlja da uživa veliki politički i društveni konsenzus. Ovaj konsenzus je takođe neophodan faktor u ispunjenju naših obaveza u okviru procesa evropskih integracija, uključujući sprovođenje SSP-a, slobodno kretanje, IPA fondove i programe EU-a.

Ministarka Ahmetaj takođe je ocenila da ostvareni napredak u procesu evropskih integracija je naš glavni motiv za nastavak reformi čiji je cilj poboljšanje svakodnevnog života građana. Proces koji će biti krunisan punopravnim članstvom Kosova u EU.

Ministarka Bekim Çollaku
Bekim Çollaku

KOSOVO IN UNESCO