Ministarka Ahmetaj učestvuje na sastanku odbora Saveta za regionalnu saradnju

Dubrovnik, mart 2017 – Ministarka za evropske integracije Mimoza Ahmetaj bila je deo sastanka odbora Saveta za regionalnu saradnju (RCC) koji je održan u Dubrovniku, u Hrvatskoj. Tokom sastanka se razgovaralo o Strategiji Jugoistočne Evrope 2020: Godišnji izveštaj sprovođenja za 2017. godinu.

Ovom prilikom ministarka Ahmetaj je obavestila prisutne o strukturnim reformama koje je preduzela Vlada Republike Kosova, naročito u poboljšanju ambijenta za poslovanje i stvaranje uslova za konkurentnost i strane direktne investicije. Još jedno važno dostignuće je stupanje na snagu Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, koji je otvorio vrata velikom tržištu EU-a proizvođačima sa Kosova.

Takođe, ministarka Ahmetaj je visoko ocenila podatke iz izveštaja i istakla je značaj regionalne saradnje kao važnog faktora u ekonomskom razvoju. Štaviše, ministarka Ahmetaj izrazila je spremnost Republike Kosova da doprinosi poboljšanju regionalne saradnje, što je zabeleženo kao izazov i u poslednjem izveštaju odbora RCC-a. 

Ministarka Bekim Çollaku
Bekim Çollaku

KOSOVO IN UNESCO