Zamenik Ministra

ANILA STATOVCI - DEMAJZamenica ministra u Ministarstvu za evropske integracije

 Anila Statovci - Demaj je imenovan za zamenicu ministra u novembru 2016.


RoÄ‘ena je u Prištini, gde je nastavila celi obrazovni put sve do završetka studija na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Prištini. Nakon diplomiranja ona je radila neko vreme kao asistent na ovom fakultetu sve dok je otišla na doktorske studije u Beču na Univerzitetu za ekonomiju i poslovnu administraciju. U 2003. ona je sertifikovana za internog revizora u američkom Institutu za unutrašnju reviziju.


Godine 1999. počela je da radi sa Organizacijom za evropsku bezbednost i saradnju u Evropi (OEBS) u okviru Kancelarije za internu reviziju gde ostaje do 2007. godine, kada je prešla u Prištinu, sa Misijom OEBS-a na Kosovu. Ima dugogodišnje iskustvo u radu u strukturama visokog obrazovanja, a još više u meÄ‘unarodnoj administraciji. Nedavno, u maju 2014. godine, ona je takoÄ‘e uključena u politički život kada se pridružila timu premijera Hashim Thaçi kao politički savetnik. U junu 2015. godine imenovana je za zamenicu ministra u Ministarstvu obrazovanja, nauke i tehnologije do novembra 2016.


Anila živi u Prištini, udata je za Veton Demaj i ima jednog sina, Dion.

RITA HAJZERAJ - BEQAJZamenica ministra u Ministarstvu za evropske integracije

Rita Hajzeraj-Bećaj, je rođena u 07.09.1982 u Istoku. Osnovno i srednje obrazovanje je završila u svom rodnom gradu, univerzitetske studije u Prištini, smer za učiteljstvo. Pohađala je post-diplomske studije za Diplomatiju i međunarodne odnose u Prištini, i takođe je pohađala post-diplomske studije za Masovnu komunikaciju i novinarstvo. Sertifikovana je u raznim međunarodnim programima, i od strane Državnog Sekretarijata SAD. Zvaničnica je obrazovnih pitanja u međunarodnom programu liderstva SAD, za društvena, politička i ekonomska pitanja. Sertifikovana je od strane PIPS Instituta Prištine za političke studije za "demokratiju", upravljanje i političke komunikacije. Sertifikovana od strane Letnjeg univerziteta za demokratiju i političke studije u Savetu Evrope u Strazburu. Bila je poslanik za dva mandata u Skupštini Kosova. Član je predsedništva Demokratskog saveza Kosova, bila je zamenica ministra u Ministarstvu rada i socijalne zaštite. Sada je zamenica ministarke za evropske integracije!

Ministarka Bekim Çollaku
Bekim Çollaku

KOSOVO IN UNESCO